SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Pokud se hlásíte na některý z následujících studijních programů:


Anglický jazyk pro manažerskou praxi / Porodní asistence / Všeobecné ošetřovatelství / Sociální pedagogika / Učitelství pro mateřské školy / Zdravotně sociální péče nebo magisterský studijní program Učitelství pro 1. stupeň základní škol

musíte se zúčastnit testu v rámci NSZ. Níže najdete přehled testů, které jsou pro ten který program třeba. Test Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) je slovenskou alternativou testu Obecné studijní předpoklady (OSP).

Pro studijní program Zdravotně sociální péče v prezenční formě je vypsáno 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky na fakultu můžete podávat do 15. 8. Pro přijetí musíte absolvovat test OSP nebo jeho slovenskou variantu VŠP. Fakulta bude akceptovat i srpnový termín NSZ (přesné datum bude upřesněno).

Najbližšie termíny skúšok

  • 1. 5. 2024, Anglický jazyk pro manažerskou praxi
  • 1. 5. 2024, Sociální pedagogika
  • 1. 5. 2024, Porodní asistence
  • 1. 5. 2024, Všeobecné ošetřovatelství
  • 1. 5. 2024, Zdravotně sociální péče
  • 1. 5. 2024, Učitelství pro 1. stupeň základní školy
  • 1. 5. 2024, Učitelství pro mateřské školy

Chcem študovať tu

Programy Uznávané termíny Predmety
Anglický jazyk pro manažerskou praxi 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 Anglický jazyk
Sociální pedagogika 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady
Porodní asistence 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Biológia
Všeobecné ošetřovatelství 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Biológia
Zdravotně sociální péče 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady
Učitelství pro 1. stupeň základní školy 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady
Učitelství pro mateřské školy 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady