SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UK v Bratislave, Filozofická fakulta

Pre prijatie na otvárané študijné programy je uchádzač povinný absolvovať NPS. Tie pre väčšinu študijných programov obsahujú test Všeobecných študijných predpokladov (alebo českú verziu testu Obecné studijní předpoklady alebo anglickú verziu testu General Academic Prerequisites). Pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk).

Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje.

Aké testy sú nevyhnutné pre váš vybraný program nájdete na webových stránkach fakulty.

Uchádzači, ktorí sa hlásia na študijné programy, pri ktorých sa vyžadujú dva testy realizované v rámci Národnej porovnávacej skúšky, majú zľavu z poplatku za druhý test prostredníctvom zľavového kódu FiFUK2024, ktorý si uplatní pri prihlasovaní sa na NPS. Zľavu je možné uplatniť iba pri objednávke oboch predmetov naraz! V prípade, že uchádzač uvedie v prihláške dva študijné programy s odlišnou štruktúrou požadovaných testov, zľavový kód môže využiť pre každý z uvedených študijných programov. 

Na účely prijímacieho konania fakulta akceptuje výsledky testov, ktoré uchádzač vykonal v rámci Národnej porovnávacej skúšky v období december 2021 až marec 2024.

Výsledok testov v rámci NPS má podobu percentilu a ten je prevedený na body (1 percentil = 1 bod).

Viac informácií nájdete na stránkach fakulty.

 

Programy Uznávané termíny Predmety
Vybrané bc. 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady Anglický jazyk Nemecký jazyk Španielsky jazyk General Academic Prerequisites