SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UK v Bratislave, F. matematiky, fyziky a informatiky

Na jednotlivé študijné programy budete prijatí, keď ste absolvovali skúšku z Matematiky s minimálnym percentilom 40 - 80 (podľa študijného programu). Ďalšie kritériá prijatie sú uvedené na webe fakulty. O posúdenie akceptovateľnosti testu z matematiky je potrebné fakultu požiadať individuálnou žiadosťou.

Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky na prijatie na štúdium podľa daných kritérií budú zoradení na základe získaného percentilu z testu Matematika.

Najbližšie termíny skúšok

  • 3. 2. 2024
  • 2. 3. 2024
  • 23. 3. 2024

Chcem študovať tu

Programy Uznávané termíny Predmety
Bakalářské obory 3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
Matematika