SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

ŽU v Žiline, Strojnícka fakulta

Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy zo
všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo matematiky (MAT) a dosiahli percentil aspoň 60.

Viac informácií nájdete na stránkach fakulty.

Programy Uznávané termíny Predmety
Všetky Bc. obory 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 Všeobecné študijné predpoklady Matematika