SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

ŽU v Žiline, F. riadenia a informatiky

Uchádzači, ktorí absolvovali test VŠP/OSP a dosiahli percentil aspoň 70 alebo test Matematika a dosiahli percentil aspoň 60, budú prijatí bez prijímacích skúšok.

Aké ďalšie podmienky môžete splniť, aby ste boli prijatí bez prijímacej skúšky, nájdete na stránkach fakulty.

Najbližšie termíny skúšok

  • 9. 12. 2023
  • 16. 1. 2024
  • 3. 2. 2024

Chcem študovať tu

Programy Uznávané termíny Predmety
Všetky bc. 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady
Matematika