SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

PU v Prešove, Fakulta manažmentu

Automaticky a prednostne prijatí budú všetci uchádzači o bakalárske i magisterské štúdium, ktorí v teste Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) či v jeho českej verzii, teste Obecných studijních předpokladů (OSP), dosiahnu percentil viac ako 50 (vrátane).

Ďalšie poradie pre prijatie uchádzačov o bakalárske štúdium  sa vytvorí na základě výsledkov zo strednej školy. Poradie vytvára algoritmus zverejnený zde: Algoritmus vytvárania poradia.

Programy Uznávané termíny Predmety
Všetky bakalárske programy 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
25. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady