SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

PU v Prešove, F. zdravotníckych odborov

Test Všeobecných študijných predpokladov môže v prijímacom konaní nahradiť písomný test organizovaný fakultou (ak študent dosiahne percentil 50 a viacej, nevykonáva už písomný test na fakulte, ale fakulta mu ho započítava v plnom rozsahu do prijímacieho konania).

Najbližšie termíny skúšok

  • 10. 12. 2022
  • 4. 2. 2023
  • 4. 3. 2023

Chcem študovať tu

Programy Uznávané termíny Predmety
Všetky Bc. programy v dennej forme 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
20. 5. 2023
Všeobecné študijné predpoklady