SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UKF v Nitre, F. sociálnych vied a zdravotníctva

Fakulta ponúka uchádzačom možnosť uplatniť si alternatívne kritérium ako náhradu za ústnu formu internej časti maturitnej skúšky výsledky Národných porovnávacích skúšok (NPS) z predmetov Anglický jazyk, Nemecký jazyk alebo Biológia (podľa študijného programu).

A súčasně možnosť uplatniť si alternatívne kritérium ako náhradu za externú časť maturitnej skúšky, resp. profilové predmety výsledky Národných porovnávacích skúšok (NPS) z testu Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).


Viac informácií nájdete na webových stránkach fakulty.

Najbližšie termíny skúšok

  • 9. 12. 2023, Psychológia
  • 9. 12. 2023, Sociálna práca
  • 9. 12. 2023, Ošetrovateľstvo
  • 9. 12. 2023, Urgentná zdravotná starostlivosť

Chcem študovať tu

Programy Uznávané termíny Predmety
Psychológia 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
Všeobecné študijné predpoklady
Anglický jazyk
Biológia
Sociálna práca 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
Všeobecné študijné predpoklady
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Ošetrovateľstvo 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
Všeobecné študijné predpoklady
Biológia
Urgentná zdravotná starostlivosť 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
Všeobecné študijné predpoklady