SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

SPU v Nitre, F. ekonomiky a manažmentu

Prijímacia skúška môže byť odpustená a na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzie v teste Obecných studijních předpokladů (OSP) percentil 50 a viac.

Najbližšie termíny skúšok

  • 10. 12. 2022
  • 4. 2. 2023
  • 4. 3. 2023

Chcem študovať tu

Programy Uznávané termíny Predmety
Všetky bc. obory 10. 12. 2022
4. 2. 2023
4. 3. 2023
2. 4. 2023
29. 4. 2023
20. 5. 2023
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady