SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UMB v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta

Pre prijatie na vybrané študijné programy je uchádzač povinný absolvovať test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP).

Akceptujú sa výsledky Scio testu nie staršieho ako 3 roky. 

Viac informácií nájdete na stránkach fakulty.

Najbližšie termíny skúšok

  • 9. 12. 2023
  • 16. 1. 2024
  • 3. 2. 2024

Chcem študovať tu

Programy Uznávané termíny Predmety
Vybrané bc. programy 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
25. 5. 2024
Všeobecné študijné predpoklady