SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

EU v Bratislave, Podnikovohospodárska f.

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení uchádzači o štúdium na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach, ktorí absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj test z cudzieho jazyka. Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Ak uchádzač neabsolvuje všetky predpísané testy v rámci Národných porovnávacích skúšok v danej hranici percentilu, musí sa zúčastniť prijímacej skúšky na danú fakultu zo všetkých predmetov prijímacej skúšky.

Najbližšie termíny skúšok

  • 9. 12. 2023
  • 16. 1. 2024
  • 3. 2. 2024

Chcem študovať tu

Programy Uznávané termíny Predmety
Ekonomika a manažment podniku; Obchodné podnikanie 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Španielsky jazyk