SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

MU v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří do 8. 4. 2024 elektronickým certifikátem nebo kopií papírového certifikátu a potvrzením políčka "žádost o prominutí přijímací zkoušky" ve své přihlášce na fakultu doloží, že v rozmezí od 1. 12. 2023 do 12. 3. 2024 absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP)

Pro přijetí musíte získat percentil 80 v každém z testovaných oddílů.

Programy Uznávané termíny Predmety
Ekonomie; Hospodářská politika; Veřejná ekonomika a správa; Regionální rozvoj a cestovní ruch; Finance; Podniková ekonomika a management; Podniková informatika; Finance a právo 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady
Master's programmes taught in English 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 12. 4. 2024 Anglický jazyk General Academic Prerequisites