SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta

Pre vybrané programy môžete byť prijatí na základe výsledku NPS.

Pre programy Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku a Britské a americké štúdiá musíte preukázať znalosť anglického jazyka pomocou NPS Scio alebo inú jazykovú skúškou. Viac informácií nájdete na stránkach fakulty.


Fakulta akceptuje výsledky od 1. 9. 2022

Programy Uznávané termíny Predmety
Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady
Britské a americké štúdiá 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady General Academic Prerequisites
História 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady
Psychológia 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady
  • váha predmetu: 0.7
Všeobecné študijné predpoklady
  • váha predmetu: 0.7
Anglický jazyk
  • váha predmetu: 0.3