SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií

Přijímací zkoušku na bakalářský studijní program nemusíte psát, pokud v předmětu Matematika (MAT) nebo Obecné studijní předpoklady (OSP) dosáhnete percentilu 85 nebo vyššího.

Bez přijímací zkoušky můžete být přijati i v případě úspěšného absolvování FIKS.

Více informací najdete na stránkách fakulty.

Programy Uznávané termíny Predmety
Informatika 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady
Matematika