SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická

Přijímací zkouška bude prominuta všem uchazečům o studium v bakalářských programech, kteří absolvují test z matematiky (MAT) nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenskou verzi test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), a získají percentil 90 a výše.

Uchazeči o studium programu Otevřená informatika s nejlepším výsledkem mohou získat stipendium.

Fakulta uznává pouze výsledky testů konaných v rámci České a Slovenské republiky v prvních pěti termínech NSZ (prosinec 2023 - březen 2024).

Programy Uznávané termíny Predmety
Bakalářské studijní programy 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady Matematika