SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Pokud se hlásíte do bakalářského studijního programu a získáte v testu Matematika nebo Obecné studijní předpoklady percentil 50 a více, nemusíte dělat přijímačky. O prominutí přijímací zkoušky musíte fakultu písemně požádat. Nejzazší termín pro doručení žádosti o prominutí přijímací zkoušky na fakultu je 4. 6. 2024 (pro uchazeče, kteří si podali přihlášku v prvním kole).

Bude vypsáno i 2. kolo přijímacího řízení. Přednostně budete přijati, pokud v testu Obecné studijní předpoklady získáte percentil 50 a více.  Fakulta bude akceptovat i sedmý termín NSZ (25. 5.) a  srpnový termín NSZ (13. 8.).

Více informací na webových stránkách fakulty.

Programy Uznávané termíny Predmety
Všechny bakalářské 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady Matematika