SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

VUT v Brně, Fakulta architektury

V rámci přijímacího řízení musíte absolvovat čtyři části: Národní srovnávací zkoušky SCIO, Test prostorové představivosti a tvůrčí úkol, domácí úkoly a pohovor.

Národní srovnávací zkoušky se skládají z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) (případně slovenské varianty, testu VŠP) a testu Základů společenských věd (ZSV). Test ZSV je možné absolvovat pouze v češtině. 

Programy Uznávané termíny Predmety
Architektura a urbanismus 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 Obecné studijní předpoklady Všeobecné študijné predpoklady Základy společenských věd