späť na prehľad testov

Všeobecné študijné predpoklady


Skúška testuje základné schopnosti potrebné pre úspešné štúdium na vysokej škole. Nie je to vedomostný test: jeho cieľom nie je zistiť, koľko stredoškolského učiva ste si zapamätali. Test je preto spravodlivejšia - jeho výsledok nezáleží na tom, na aké kvalitné strednej škole kto študoval. Dôležitú úlohu hrá aj obmedzený čas na riešenie.


 

Oddiely testu

Test má dva oddiely, na vypracovanie každého je stanovený časový limit, preskakovať medzi jednotlivými oddielmi v priebehu skúšky nie je možné.

Verbálna časť (35 minút, 33 úloh)

Úlohy v tejto časti sú zamerané na schopnosť precízne pracovať s jazykom, porozumenia dlhším textom a argumentácii.
Analytická časť (50 minút, 33 úloh)

Úlohy testujú schopnosť pracovať s kvantitatívnymi údajmi, pracovať so súbormi informácií, zorientovať sa v sade podmienok a vyvodzovať z nich. K riešeniu sú určité matematické znalosti potrebné, nepresahujú však úroveň základnej školy.

 

 

Testy a ukážky

Nevadí, že niektoré úlohy nevyriešite. Test je porovnávací, nájdenie odpovede na približne polovicu by malo znamenať priemerný výsledok. Od školského roku 2022/2023 obsahujú všetky úlohy iba štyri ponúkané odpovede. Viac o výsledku
 

Ukážkový on-line test

NPS VŠP, apríl 2023

NPS VŠP, marec 2023

NPS VŠP, február 2023

NPS VŠP, december 2022 

NPS VŠP, máj 2022 


 

Stručný návod, ako na NPS.

Pokial vám na zoznámenie s testom nestačí cvičný test a vyššie uvedené informácie a chcete sa v predstihu pripaviť na svoju účasť, môžete sa pozrieť aj na ponuku platených prípravných materiálov.