späť na prehľad testov

Všeobecné študijné predpoklady

Skúška testuje základné schopnosti potrebné pre úspešné štúdium na vysokej škole. Nie je to vedomostný test: jeho cieľom nie je zistiť, koľko stredoškolského učiva ste si zapamätali. Test je variantom českého testu OSP. Vyžadujú ho v rámci prijímacích skúšok vybrané slovenské fakulty (test uznáva aj niekoľko českých fakúlt).


 

Oddiely testu

Test má dva oddiely, na vypracovanie každého je stanovený časový limit, preskakovať medzi jednotlivými oddielmi v priebehu skúšky nie je možné.

Verbálna časť (35 minút, 33 úloh)

Úlohy v tejto časti sú zamerané na schopnosť precízne pracovať s jazykom, porozumenia dlhším textom a argumentácii.
Analytická časť (50 minút, 33 úloh)

Úlohy testujú schopnosť pracovať s kvantitatívnymi údajmi, pracovať so súbormi informácií, zorientovať sa v sade podmienok a vyvodzovať z nich. K riešeniu sú určité matematické znalosti potrebné, nepresahujú však úroveň základnej školy.

 

 

Testy a ukážky

Nevadí, že niektoré úlohy nevyriešite. Test je porovnávací, nájdenie odpovede na približne polovicu by malo znamenať priemerný výsledok. Viac o výsledku

 

Ukážkový on-line test

NPS VŠP, máj 2019 

NPS VŠP, marec II 2019 

NPS VŠP, marec 2019 

 

Stručný návod, ako na NPS.

Pokial vám na zoznámenie s testom nestačí cvičný test a vyššie uvedené informácie a chcete sa v predstihu pripaviť na svoju účasť, môžete sa pozrieť aj na ponuku prípravných materiálov.