SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Certifikát NPS

Certifikát je elektronický alebo tlačený dokument dokladajúci účasť na Národných porovnávacích skúškach (NSZ) a výsledok, ktorý účastník NPS dosiahol. Niektoré fakulty môžu doloženie výsledku NPS prostredníctvom certifikátu priamo vyžadovať. Aký variant certifikátu vyžaduje vaša fakulta sa dozviete na jej profile.

Ochranné prvky tlačeného certifikátu

Certifikát NPS je opatrený ochrannými prvkami, ktoré znemožňujú neoprávnené nákladanie s certifikátom. Ochranné prvky sú nasledujúce:

  • verifikačný kód (pri spodnom okraji); verifikácia viď vyššie
  • jemná (ťažko tlačiteľná) štruktúra na pozadí ("NPS"; "www.scio.cz" vo verzii certifikátu 2008 a staršia)
  • obojstranná potlač certifikátu
Certifikat

Verifikácia certifikátu

Verifikačný kód slúži na spätné overenie majiteľa certifikátu. Kód je uvedený pri spodnom okraji certifikátu. Po zadaní kódu bude overený výsledok uvedený na certifikáte. Ak bude kód zadaný správne, zobrazia sa tieto dáta:

  • skratka obsahujúca prvý a tretí znak mena a priezviska majiteľa certifikátu (napr. Jan Novák = JNNV),
  • každá druhá číslica rodného čísla (napr. 7812059911 = 82591),
  • výsledok účastníka v podobe harmonizovaného percentilu tak, ako je uvedený na certifikáte.

Overenie certifikátu