SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Národné porovnávacie skúšky prezenčne

🖊 Budete písať test v tlačenej podobe.

Odpovede budete zaškrtávať do záznamového archu.

🏫 Miesto skúšky si vyberiete v prihláške

Skúšky väčšinou prebiehajú v budovách stredných škôl, s ktorými spolupracujeme.

Presne dané miesto a čas

Test budete vyplňovať s ostatnými prihlásenými uchádzačmi vo vybranom termíne. Väčšina z nich prebieha cez víkend, v sobotu.

📨 Týždeň pred skúškou vám pošleme pozvánku

V pozvánke bude uvedená presná adresa budovy školy, čas začiatku vašej skúšky a podrobné pokyny na skúšku.