SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Obecné studijní předpoklady

Na desiatky VŠ v Českej republike. Skúšku uznávajú napríklad ekonomické fakulty VŠB-TU a ZČU, Fakulta sociálnych vied UK alebo Fakulta informačných technológií ČVUT.

🇨🇿

Obecné studijní předpoklady

Vyberte termín a formu

Prípravný kurz na test OSP

 • systematická a efektívna príprava
 • profesionálni lektori, vybraní a vyškolení spoločnosťou Scio
 • prehľadné a kvalitne spracované tlačené materiály pre celý kurz
 • výučba v malých skupinách max. 16 študentov
 • individuálny prístup s možnosťou konzultácií s lektorom elektronicky aj nad rámec kurzov
 • štandardný kurz: 6 lekcií po 3 hodinách (súčasťou je cvičný test s vyhodnotením, zodpovedajúci reálnej skúške v tomto roku, a následný rozbor lektorom)
 • intenzívny kurz: 4 lekcie po 3,5 hodinách
 • videoprenos: 18 hodín živého prenosu videovýkladu lektora
 • možnosť náhrady lekcie vo vami zvolenom termíne
 • rady, ako individuálne najlepšie riešiť test (stratégia, vaše silné stránky, najčastejšie chyby)
 • pred začiatkom kurzu interaktívny on-line test OSP zadarmo

 

Výber mesta, formy a termínu

Ďalšie typy kurzov

💡 Všeobecné študijné predpoklady

Na desiatky VŠ na Slovensku. Napríklad Lekársku alebo Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ale aj veľa ďalších škôl.

Výber miesta a termínu