SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Skúška nanečisto

V novembri si môžete vyskúšať Národné porovnávacie skúšky nanečisto v prostredí a za podmienok ako pri ostrej online skúške.

Skúška prebehne vo štvrtok 9. novembra večer.

Prečo sa zúčastniť?

  • Test budete riešiť z domu na svojom PC.
  • Po skúške dostanete percentil - porovnanie s ostatnými.
  • Šanca skúsiť si, či vám online forma vyhovuje.
  • 4 predmety na výber: VŠP, OSP, ZSV, Matematika
  • Registračný poplatok 12 EUR.

Prihlásiť na skúšky