SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení (web)

Súhlasím, aby mi spoločnosti www.scio.cz, s.r.o., IČO: 27156125, so sídlom Pobřežní 34, Praha 8) v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zasielala svoje newslettre / obchodné oznámenia týkajúce sa sa prijímacích skúšok na VŠ/SŠ, príprave na ne a školách, na ktoré sa s nimi možno dostať.

Svoj súhlas udeľujem na dobu 5 rokov a som si vedomý, že ho môžem kedykoľvek odvolať.Odvolať súhlas môžete tu. Ďalšie informácie nájdete tu.